Home » Archive by category "Дрехи"

Детските дрехи помагат на децата да се развиват

Детската мода се развива самостоятелно доста късно – в края на 19 в. Дотогава са смятали, че децата трябва да са умалени копия на възрастните, но с развитието на психологията, медицината и хуманитарните науки, общественото мнение се променя и вече на децата започва да се гледа като на...
Continue reading »